ที่ตั้ง

<< โรงพยาบาลหัวไทร ตั้งอยู่เลขที่ 16 ม.4 ต.หัวไทร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170 Facebook = โรงพยาบาลหัวไทร website = http://www.huasaihospital.org/web2012/index.php>>

วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2563

                                ขั้นตอนการใส่และถอดชุดป้องกันร่างกาย
 

วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2563


        


       สถาณการณ์เชื้อดื้อยา โรงพยาบาลหัวไทร