ที่ตั้ง

<< โรงพยาบาลหัวไทร ตั้งอยู่เลขที่ 16 ม.4 ต.หัวไทร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170 Facebook = โรงพยาบาลหัวไทร website = http://www.huasaihospital.org/web2012/index.php>>

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุม IC ประจำปี

        ขอเชิญ เจ้าหน้าที่สายงานวิชาชีพ(พยาบาล เภสัชกร เทคนิคการแพทย์ ทันตกรรม โภชนาการ รังษีวิทยา นักวิชาการสาธารณสุข จพ.เภสัช จพ.ทันตกรรม ของโรงพยาบาลหัวไทรและรพ.สต.) เข้าร่วมประชุม IC ประจำปี วันที่ 11 - 12 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมไทรงาม

        ขอเชิญ เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยเหลือคนไข้ พนักงานเปล พนักงานทำความสะอาดชองโรงพยาบาลหัวไทร และ รพ.สต. เข้าร่วมประชุม IC ประจำปี วันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมไทรงาม  


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น